χάρτης | Ligres Beach, Rooms and Tavern in Crete for for unforgettable holidays!
αρχική > χάρτης
 

χάρτης

Οι Λίγκες απέχουν 2 ώρες από το Ηράκλειο και 1,5 ώρα από τα Χανιά. Το μέρος μας βρίσκετε στα νότια παράλια του νησιού. Για την λεπτομερέστερη μεταφορά σας ελέγξτε το παρακάτω link.
Google Maps