South Crete Ligres Beach
South Crete Ligres Beach
South Crete Ligres Beach
South Crete Ligres Beach
South Crete Ligres Beach

Τιμές

Δωμάτια 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12

1 Απριλίου - 20 Ιουλίου
1 Απριλίου - 20 Ιουλίου€ 40

Η τιμή είναι για όλο το δωμάτιο.

21 Ιουλίου - 10 Σεπτεμβρίου
21 Ιουλίου - 10 Σεπτεμβρίου€ 45

The price is for the whole room.

11 Σεπτ. - 5 Νοεμβρίου
11 Σεπτ. - 5 Νοεμβρίου€ 40

Η τιμή είναι για όλο το δωμάτιο.

Δωμάτια 9, 10

1 Απριλίου - 20 Ιουλίου
1 Απριλίου - 20 Ιουλίου€ 35

Η τιμή είναι για όλο το δωμάτιο.

21 Ιουλίου - 10 Σεπτεμβρίου
21 Ιουλίου - 10 Σεπτεμβρίου€ 40

Η τιμή είναι για όλο το δωμάτιο.

11 Σεπτ. - 5 Νοεμβρίου
11 Σεπτ. - 5 Νοεμβρίου€ 35

Η τιμή είναι για όλο το δωμάτιο.

Δωμάτια 1, 2, 3

1 Απριλίου - 20 Ιουλίου
1 Απριλίου - 20 Ιουλίου€ 30

Η τιμή είναι για όλο το δωμάτιο.

21 Ιουλίου - 10 Σεπτεμβρίου
21 Ιουλίου - 10 Σεπτεμβρίου€ 35

Η τιμή είναι για όλο το δωμάτιο.

11 Σεπτ. - 5 Νοεμβρίου
11 Σεπτ. - 5 Νοεμβρίου€ 30

Η τιμή είναι για όλο το δωμάτιο.

Βίλλα Ευτυχία

1 Απριλίου - 20 Ιουλίου
1 Απριλίου - 20 Ιουλίου€ 55

Η τιμή είναι για όλο το δωμάτιο.

21 Ιουλίου - 10 Σεπτεμβρίου
21 Ιουλίου - 10 Σεπτεμβρίου€ 70

Η τιμή είναι για όλο το δωμάτιο.

11 Σεπτ. - 5 Νοεμβρίου
11 Σεπτ. - 5 Νοεμβρίου€ 55

Η τιμή είναι για όλο το δωμάτιο.